Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Литвин О., Ярмош О.
Назва статті Математичне моделювання процесу формування контингенту студентів ВНЗ
Анотація Запропоновано два підходи до побудови математичної моделі залежності кількості набраних студентів за певною спеціальністю, яка виражена відносною часткою студентів контрактної форми навчання, від ціни навчання та рейтингу вищого навчального закладу. Моделювання проведено з застосуванням кусково-лінійних сплайнів і раціональних функцій. Побудовано математичну модель залежності ціни навчання та рейтингу вищого навчального закладу, за яких досягається максимум набраних студентів
Мова Українська
PDF формат Литвин О., Ярмош О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти