Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Коковська Я.
Назва статті Використання лінійних і квадратичних апроксимацій для розв’язування задач руслового стоку рідини
Анотація Розглянуто математичну модель стоку рідини у відкритому псевдопризматичному руслі. Ця модель адаптується до прямолінійної ділянки русла i перебудовується зі змiною напряму русла. Записано варіаційне формулювання задачі, яку розв’язано методом скінченних елементів. Проведено напівдискретизацію задачі за часовою та просторовою змінними з використанням кусково-лінійних і кусково-квадратичних базисних функцій. Результати протестовано на прикладі зі складним рельєфом дна та показано вплив вибору базисних функцій на точність отриманих розв’язків
Мова Українська
PDF формат Коковська Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти