Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Єлейко Я., Лазарів Т., Мазур С.
Назва статті Основні математичні характеристики функціонала виплат
Анотація Останнім часом на фінансовому ринку стало актуальним оцінювання виплат за опціонами в умовах певної нестабільності чи невизначеності на ринку. Варто зазначити, що цій проблемі було присвячено велику кількість досліджень в умовах стабільності фінансового ринку. Ми ж розглянули виплати за Європейським опціоном, які залежать від політичних ситуацій, побудувавши відповідний ланцюг Маркова на множині станів, які є виплатами. Отож, ми зробили математичну інтерпретацію економічної моделі ринку
Мова Українська
PDF формат Єлейко Я., Лазарів Т., Мазур С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти