Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Власюк А., Мартинюк П.
Назва статті Порівняння чисельних розв’язків задачі фільтраційної консолідації з урахуванням повзучості скелета ґрунту за наявності тепломасоперенесення методами радіальних базисних функцій та скінченних елементів
Анотація Розглянуто математичну модель задачі фільтраційної консолідації з урахуванням повзучості скелета ґрунту та впливу тепломасоперенесення. Для числового розв’язування відповідної крайової задачі використано безсітковий метод радіальних базисних функцій і сітковий метод скінченних елементів. Проведено порівняльний аналіз отриманих числових розв’язків
Мова Українська
PDF формат Власюк А., Мартинюк П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти