Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Бехта М., Савула Я.
Назва статті Числове розв’язування задачі про напівпроникливу мембрану
Анотація Розглянуто еліптичну варіаційну нерівність на прикладі задачі про рух рідини в області з напівпроникливою стінкою. Запропоновано різні підходи до розв’язання такого типу задач, зокрема, методу множників Лагранжа та проекційних методів. Для дискретизації відповідних функціоналів у розглянутих методах використано метод скінченних елементів. Подано результати числових експериментів, на підставі яких проаналізовано ефективність застосування розглянутих методів для розв’язування задач, що зводяться до еліптичних варіаційних нерівностей. Проведено порівняльний аналіз залежності якості розв’язку та швидкості збіжності від вибору параметрів методів і заданої точності
Мова Українська
PDF формат Бехта М., Савула Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти