Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н.
Назва статті Теоретичні аспекти застосовності методу Канторовича до однієї двовимірної крайової задачі
Анотація Наведено й теоретично обґрунтовано наближений розв’язок лінійної двовимірної крайової задачі з диференціальним рівнянням четвертого порядку зі змінними коефіцієнтами, який отримано методом Канторовича. Згідно з цим методом розв’язування вихідного диференціального рівняння в частинних похідних зводиться до розв’язування відповідної йому лінійної системи звичайних диференціальних рівнянь четвертого порядку. Доведено існування та єдиність узагальненого розв’язку методу Канторовича, отримано оцінку швидкості збіжності
Мова Українська
PDF формат Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти