Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Горлач В., Клименко І., Шинкаренко Г.
Назва статті Побудова та аналіз однокрокової рекурентної схеми інтегрування в часі варіаційної задачі акустики в’язкої теплопровідної рідини
Анотація Розглянуто побудову та аналіз однокрокової рекурентної схеми (ОРС) інтегрування в часі задачі про поширення акустичних хвиль у в’язкій теплопровідній ньютонівській рідині. В основу згаданої схеми покладено змішану варіаційну задачу для системи лінеаризованих рівнянь гідротермодинаміки у термінах переміщення і температури та процедура Петрова-Гальоркіна з покроковою частинами квадратичною апроксимацією зміщень і частинами лінійною апроксимацією температури. З огляду на обчислювальні аспекти зазначено, що розв’язування системи варіаційних рівнянь ОРС еквівалентне відшуканню сідлової точки певного квадратичного функціонала. Для аналізу стійкості ОРС використано рівняння балансу енергії дискретизованої задачі і подано достатній критерій безумовної її стійкості. Апроксимативність ОРС охарактеризовано апостеріорними оцінками похибок, які з огляду на теорему Лакса-Філіпова і визначають порядки швидкості збіжності пропонованої схеми
Мова Українська
PDF формат Горлач В., Клименко І., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти