Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Вовк О., Павленко Н., Шинкаренко Г., Вовк В.
Назва статті Проекційно сітковa схема розв’язування еволюційних задач окиснення чадного газу на поверхні платини
Анотація Числовий аналіз математичних моделей широко застосовних на практиці явищ автокаталізу хімічних реакцій на поверхнях металів значно ускладнюється наявністю еволюційності та нелінійності у вихідних співвідношеннях задачі. Дискретизація кількох шуканих функцій (хімічні реагенти та характеристики поверхні) у часі та за просторовими змінними, а також апроксимація нелінійності приводять до трудомісткого числового експериментування. Застосовано схему [4], яка з узгодженням похибок суміщає ітераційні процеси дискретизації в часі та лінеаризації варіаційних рівнянь моделі. Це дало змогу з використанням скінчено-елементних апроксимацій побудувати і реалізувати алгоритми аналізу перебігу трикомпонентної автокаталітичної реакції окиснення чадного газу на поверхні платини [1]
Мова Українська
PDF формат Вовк О., Павленко Н., Шинкаренко Г., Вовк В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти