Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Базиляк Г., Кирилич В.
Назва статті Існування та неіснування глобальних роз’вязків мішаної задачі для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядку
Анотація Визначено достатні умови існування локального та існування і неіснування глобальних розв’язків мішаної задачі для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядку за просторовими змінними і другого порядку за часом. Для доведення використано методи Гальоркіна, монотонності та компактності
Мова Українська
PDF формат Базиляк Г., Кирилич В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти