Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 17
Автори Щербина Н., Жук М., Кіндибалюк А.
Назва статті Наближене розв’язування лінійної двовимірної крайової задачі про тримальну здатність ортотропних пластин
Анотація Наведено й обґрунтовано комбінований алгоритм наближеного розв’язування лінійної двовимірної крайової задачі стосовно розрахунку тримальної здатності ортотропної пластини з шарнірно опертими сторонами за дії поперечного навантаження. З використанням методу Канторовича розглядувана задача зредукована до одновимірної крайової задачі, розв’язок якої побудовано матрицантним числово-аналітичним методом. Головна особливість комбінованого алгоритму – можливість отримати наближений розв’язок в аналітичному вигляді з високою точністю. Подано обчислювальні аспекти алгоритму і деякі результати обчислень.
Мова Українська
PDF формат Щербина Н., Жук М., Кіндибалюк А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти