Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 17
Автори Сибіль Ю.
Назва статті Про варіаційне формулювання задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку в області з тонким включенням
Анотація Розглянуто задачу Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку в обмеженому тілі з тонким включенням, яке моделюється розімкнутою двосторонньою поверхнею. Граничні умови задані на цій розімкнутій поверхні та на поверхні, що обмежує тіло. Проведено дослідження деяких функціональних просторів в області з включенням та операторів сліду на розімкнутій ліпшицевій поверхні. Доведено еквівалентність задачі в диференціальному формулюванні та відповідної варіаційної задачі. Розглянуто задачу з неоднорідними граничними умовами. Доведено існування та єдиність розв’язків у відповідних функціональних просторах.
Мова Українська
PDF формат Сибіль Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти