Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 17
Автори Мандзюк Т., Вовк В.
Назва статті До моделювання біомеханічних конструкцій з м’якими прошарками
Анотація Намагання закласти в досліджувану модель якомога більше властивостей її реального прототипу не завжди приводять до очікуваного результату. Кваліфіковане моделювання складних систем передбачає попередні оцінки взаємовпливу їхніх головних параметрів. Зокрема, у дослідженнях біомеханічних систем часто трапляються проблеми врахування взаємодії елементів різної жорсткості. Типовим об’єктом таких задач є людський зуб з шаром м’якого періодонту, який розділяє досить тверді дентин кореня та кістку альвеолярного ложа. Тонкість прошарку провокує на спрощення його моделювання, починаючи від повного ігнорування до заміни певними контактними співвідношеннями. З іншого боку, надмірно ускладнені моделі потребують невиправдано високих затрат обчислювальних ресурсів. З використанням високоточних скінчено-елементних моделей тривимірної задачі теорії пружності оцінено вплив рівня жорсткості шару періодонту на якісну картину напружено-деформованого стану системи зуб-щелепа в умовах функціонального навантаження. Крім підтвердження повної неспроможності моделювання живого зуба без врахування геометричних і фізико-механічних параметрів періодонту, констатовано оптимальність визначених Природою показників його жорсткості щодо демпфуючих властивостей парадонтальних тканин.
Мова Українська
PDF формат Мандзюк Т., Вовк В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти