Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 17
Автори Грицько Б., Гудзь Р., Журавчак Л.
Назва статті Математичне моделювання розподілу температури в середовищі з нелінійною поведінкою матеріалу
Анотація Розглянуто змішану крайову стаціонарну задачу теплопровідності у плоскій однозв’язній області з ліпшицевим краєм при залежних від температури теплофізичних характеристиках. На частинах краю області задано температуру, тепловий потік і умову конвективного теплообміну з зовнішнім середовищем. Проведено різносторонній аналіз розробленої методики комбінованого застосування методів граничних і приграничних елементів, перетворення Кірхгофа та модифікованого методу Ньютона розв’язування систем нелінійних рівнянь.
Мова Українська
PDF формат Грицько Б., Гудзь Р., Журавчак Л. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти