Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 17
Автори Вавричук В.
Назва статті Чисельне розв’язування мішаної нестаціонарної задачі теплопровідності в частково необмеженій області
Анотація Для розв’язування нестаціонарної мішаної задачі теплопровідності у частково необмеженій області застосовано поєднання методу Роте, функцій Гріна і непрямого методу інтегральних рівнянь. У підсумку вихідна задача зводиться до послідовності інтегральних рівнянь лише по границі включення, наближене розв’язування яких виконують методом квадратур. Для обчислення інтегралів використано квадратурні формули на основі тригонометричної інтерполяції, а також sinc-квадратури. Наведено результати чисельних експериментів.
Мова Українська
PDF формат Вавричук В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти