Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 17
Автори Шахно С., Ярмола Г.
Назва статті Застосування двопараметричних різницевих методів для розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь
Анотація Запропоновано двопараметричні однокроковий і двокроковий методи типу хорд для розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь. Вивчено напівлокальну збіжність однокрокового методу у випадку, коли поділені різниці першого порядку задовольняють умову Ліпшиця з константою L. На тестових задачах проведено числове дослідження та зроблено порівняння отриманих результатів.
Мова Українська
PDF формат Шахно С., Ярмола Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти