Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 17
Автори Романюк В.
Назва статті Множина супероптимальних чистих стратегій у деяких матричних іграх з непорожньою множиною сідлових точок у чистих стратегіях
Анотація Означено множину супероптимальних чистих стратегій гравця як підмножину його нестрого раціональних стратегій, які входять у множину оптимальних чистих стратегій. Основа зображених двох означень – критерій Байєса-Лапласа або критерій добутків. На прикладах показано, яку вигоду гарантовано отримує гравець у разі використання супероптимальної чистої стратегії
Мова Українська
PDF формат Романюк В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти