Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 17
Автори Мельничин А., Цегелик Г.
Назва статті Порівняльний аналіз оптимальних схем пошуку інформації у послідовних файлах баз даних із використанням методу блокового пошуку
Анотація Для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів проведено порівняльний аналіз оптимальних схем трьох варіантів пошуку інформації у послідовних файлах баз даних із використанням методу блокового пошуку. За критерій оптимальності прийнято математичне сподівання загального часу, потрібного для пошуку запису у файлі.
Мова Українська
PDF формат Мельничин А., Цегелик Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти