Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 17
Автори Єлейко І., Базилевич І., Тимків Г.
Назва статті Гранична задача для гіллястого процесу
Анотація Доведено граничну теорему для послідовності процесів гіллястого процесу Гальтона – Ватсона. Вона є узагальненням на випадок довільної кількості типів частинок теореми, яку довів Солтан Алієв для скінченної кількості типів частинок. Суть теореми полягає в тому, що за певних умов скінченновимірні розподіли послідовності процесів Гальтона – Ватсона, що залежить від деякого малого параметра , при 0 збігаються до скінченновимірних розподілів гіллястого процесу з неперервним фазовим простором.
Мова Українська
PDF формат Єлейко І., Базилевич І., Тимків Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти