Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 16
Автори Голуб Б.
Назва статті Ієрархічна модель вкладених множин у реляційних базах даних
Анотація Реляційні бази даних орієнтовані на зберігання інформації у вигляді записів (рядків) таблиці. У цьому разі записи вважають незалежними один від одного. Однак навіть досить прості інформаційні системи потребують збереження залежних, зокрема деревовидних даних: адміністративно-територіальний устрій, організаційна структура підприємства, багаторівневий каталог продукції або товарів, реєстр виборців та ін. Розглянуто задачу збереження, модифікації та видобування ієрархічних даних у реляційних базах даних на платформі MS SQL Server. Проведено аналіз ефективності ієрархічних структур на підставі списку суміжних вершин і модифікованої моделі вкладених множин.
Мова Українська
PDF формат Голуб Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти