Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 16
Автори Ящук Ю.
Назва статті Адаптивний алгоритм чисельного дослідження задачі теорії пружності
Анотація Запропоновано новий підхід до оцінювання похибки методу скінченних елементів на основі використання чисельних розв’язків отриманих методами граничних і скінченних елементів. Побудовано локальний оцінювач похибки на підставі такого підходу та підтверджено його ефективність. Показано можливість використання оцінювача в адаптивному процесі розв’язування задач теорії пружності.
Мова Українська
PDF формат Ящук Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти