Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 16
Автори Kaлогеропулос Г., Коссак O., Зачковська Х.
Назва статті Дослідження розв’язку лінійних сингулярних систем
Анотація Досліджено розв’язування математичної моделі вигляду (3–4) з регулярною парою матриць . Особливість розглянутої задачі полягала в лінійній залежності рядків –матриці , вхідні матриці можуть бути квадратними та прямокутними, а також можуть залежати від часу. Оскільки розв’язування систем звичайних диференціальних рівнянь зводиться до розв’язування різницевих схем, то доцільно застосовувати метод Ейлера для роботи з відповідними матрицями, використовуючи теорію псевдообернених матриць Мура–Пенроуза. Для відшукання чисельного розв’язку вихідної задачі (3–4) використовується програмне забезпечення з використанням об’єктно-орієнтованого підходу. Проведено серію обчислювальних експериментів для задачі Коші з виродженими матрицями з метою дослідження стійкості цієї схеми. Досліджено збіжність цього методу і показано, що зі зменшенням кроку значення наближених розв’язків збігаються до точних розв’язків.
Мова Англійська
PDF формат Kaлогеропулос Г., Коссак O., Зачковська Х. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти