Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 16
Автори Гачкевич О., Михайлишин В.
Назва статті Моделювання напруженого стану деформівних тіл за охолодження після витримки при високотемпературному відпалі
Анотація Запропоновано математичну модель опису термомеханічних процесів, які відбуваються при охолодженні тіла за високотемпературного відпалу. Враховано можливу наявність початкових після витримки перед охолодженням самозрівноважених напружень, термочутливість, зміцнюваність матеріалів при пластичному деформуванні. В припущенні квазістатичності деформаційних процесів вихідну проблему сформульовано за два етапи: відповідною задачею теплопровідності про визначення температурного поля для нестаціонарного теплового режиму (задача І етапу) та задачею про температурні напруження в рамках варіанту теорії пластичного неізотермічного течіння з ізотропно-кінематичним зміцненням (задача ІІ етапу). Розроблено методику наближеного розв’язування сформульованих задач та відповідне програмне забезпечення для задач, що зводяться до двовимірних. Досліджено поточний і залишковий температурний і напружений стани термочутливого циліндричного тіла з відомим однорідним розподілом температури витримки і параболічним за радіальною координатою розподілом кільцевих напружень у кінці витримки за різних наближень опису зміцнювальних властивостей матеріалу та способах охолодження. Виявлено закономірності механічної поведінки такого тіла залежно від характеру зміцнення, варіантів механічної системи (одношарової або тришарової) та інтенсивності охолодження.
Мова Українська
PDF формат Гачкевич О., Михайлишин В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти