Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 16
Автори Цегелик Г., Глебена М.
Назва статті Чисельний метод мажорантного типу відшукання абсолютного екстремуму довільних негладких функцій двох дійсних змінних
Анотація Розглянуто використання апарата некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, для побудови чисельного методу відшукання абсолютного екстремуму довільних негладких функцій від двох дійсних змінних, заданих в деякій області. Збіжність методу не залежить від вибору початкового наближення.
Мова Українська
PDF формат Цегелик Г., Глебена М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти