Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 16
Автори Ревенко В.
Назва статті Побудова наближеного розв’язку крайової задачі для диференціального рівняння другого порядку
Анотація Розроблено аналітично-числовий метод наближеного розв’язання двоточкової задачі для лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з неперервними та кусково-неперервними коефіцієнтами. Для побудови розв’язку використано систему неортогональних функцій і метод найменших квадратів. Розв’язання задачі зведено до мінімізації узагальненої квадратичної форми, яка характеризує відхилення наближеного від точного розв’язку. Наведено оцінки точності задоволення рівняння і граничних умов. Розв’язання конкретних диференціальних рівнянь підтверджує ефективність і високу точність запропонованого методу.
Мова Українська
PDF формат Ревенко В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти