Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 16
Автори Лісовець В., Цегелик Г.
Назва статті Імовірнісні характеристики ефективності методу послідовного перегляду записів у файлах баз даних
Анотація Розглянуто метод послідовного пошуку записів у файлах баз даних. На підставі обчисленої дисперсії кількості порівнянь, потрібних для пошуку запису у файлі, досліджуємо ефективність методу для таких законів розподілу ймовірностей звертання до записів: рівномірний, “бінарний”, Зіпфа та узагальнений, частковим випадком якого є розподіл, який наближено задовольняє правило “80 – 20”
Мова Українська
PDF формат Лісовець В., Цегелик Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти