Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 16
Автори Колєчкіна Л., Родіонова О.
Назва статті Багатокритеріальні комбінаторні задачі на поліперестановках та методи їх розв’язування
Анотація Складність проблем сьогодення зумовлює до пошуку нових класів задач і підходів до їхнього розв’язування. Значне місце займають питання багатокритеріальної оптимізації на комбінаторних множинах, де вони відображають властивості множин допустимих розв’язків. У зв’язку з можливістю побудови математичних моделей прикладних задач питання оптимізації не втрачають своєї значущості та актуальності. Розглянуто якісно нове формулювання задачі багатокритеріальної оптимізації на комбінаторній множині поліперестановок, зроблено аналіз методів розв’язування багатокритеріальних задач і запропоновано застосування комбінованого методу розв’язування до нового класу задач.
Мова Українська
PDF формат Колєчкіна Л., Родіонова О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти