Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 16
Автори Гарасим Я., Остудін Б.
Назва статті Уточнення наближених розв’язків двовимірного інтегрального рівняння теорії потенціалу на розімкнених поверхнях
Анотація Розглянуто різні аспекти побудови наближеної схеми розв’язування двовимірного інтегрального рівняння першого роду зі слабкою особливістю в ядрі. Подібні рівняння з’являються в процесі моделювання деяких граничних задач теорії потенціалу, зокрема в електронній оптиці. Проаналізовано питання, пов’язані з уточненням отримуваних розв’язків в околі особливих точок розімкнених граничних поверхонь. Запроваджено спеціальні оцінювачі похибок, які дають змогу, ущільнюючи сітку, гарантувати потрібні результати.
Мова Українська
PDF формат Гарасим Я., Остудін Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти