Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 16
Автори Бартіш М., Огородник Н.
Назва статті Модифікація рекурсивного методу Ньютона
Анотація Розглянуто ітераційний рекурсивний процес на базі методу типу Ньютона для розв’язування задач безумовної мінімізації. В запропонованому процесі протягом кроків зберігається незмінним значення другої похідної функції. Досліджено збіжність рекурсивного процесу та визначено порядок збіжності. Досліджено проблему вибору оптимальної глибини рекурсії. Проведено числові експерименти.
Мова Українська
PDF формат Бартіш М., Огородник Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти