Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Теленик С., Ролік О., Букасов М., Крижова К.
Назва статті Управління ресурсами центрів оброблення даних
Анотація Розглянуто проблему управління навантаженням і ресурсами серверів центрів опрацювання даних при віртуальному хостингу. Виконано аналіз чинників впливу й існуючих рішень. Наведено моделі розподілу екземплярів застосувань між фізичними серверами за різними критеріями ефективності з урахуванням ресурсних та інших обмежень. Запропоновано варіанти генетичного евристичного алгоритмів для вирішення проблеми. Описано структуру системи управління інфраструктурою інформаційних технологій, в якій реалізовано запропоновані моделі й алгоритми розв’язання зазначеної проблеми
Мова Українська
PDF формат Теленик С., Ролік О., Букасов М., Крижова К. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти