Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Литвин Б.
Назва статті Про одну модифікацію гібридного генетичного алгоритму з дійсним кодуванням у задачах оптимізації
Анотація Розроблено модифікацію гібридного генетичного алгоритму з дійсним кодуванням, у якій послідовно поєднано відомі оператори схрещування та мутації. Ефективність розробленого алгоритму ілюструється на прикладі пошуку глобального мінімуму для низки загальноприйнятих тестових функцій, а також проведено його порівняння з методом Розенброка
Мова Українська
PDF формат Литвин Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти