Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Годич О., Накрийко А., Щербина Ю.
Назва статті Індуктивні методи моделювання навігації агента
Анотація Розглянуто два підходи до розв’язання задачі навігації агента. Головний елемент першого підходу – контролер, що ґрунтується на нейромережі, навченій на наборі експертних правил. Через значну чутливість до зміни розмірності простору станів такий підхід малопридатний для реального застосування. Використовуючи інший (індуктивний) підхід – навчання з підсиленням, в якому агент навчається лише в результаті взаємодії з навколишнім середовищем, можна отримати контролер, придатніший до практичного застосування. Подано аналіз параметрів алгоритму та їхнього впливу на результативність, швидкість і стабільність навчального процесу
Мова Українська
PDF формат Годич О., Накрийко А., Щербина Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти