Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Шамілова Б.
Назва статті Перетворення Лапласа для ергодичного розподілу процессу з двома затримюючими екранами
Анотація За заданою двовимірною послідовністю незалежних однаково розподілених випадкових величин побудовано процес напівмарківського блукання з затримуючими екранами “ ” і “ ” і знайдено перетворення Лапласа-Стільтьєса ергодичного розподілу процесу і його математичне сподівання та дисперсію
Мова Англійська
PDF формат Шамілова Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти