Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Слупко О., Мандзак Т., Савула Я.
Назва статті Моделювання процесу руху гравітаційної води у пористому середовищі з каналом
Анотація Побудовано математичну модель, яка описує рух ідеальної рідини у неоднорідному середовищі з включенням, товщина якого зведена до нуля. Проведено низку розрахунків і досліджено розподіли тиску та швидкості руху рідини за різних показників напору і коефіцієнта фільтрації. Подано і проаналізовано результати обчислювальних експериментів з визначення тиску та швидкості руху рідини в рамках запропонованої моделі. На підставі одержаних результатів зроблено висновок про застосовність розглянутого підходу
Мова Українська
PDF формат Слупко О., Мандзак Т., Савула Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти