Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Малець Р.
Назва статті Моделювання процесів теплопровідності в тонкому тривимірному шарі
Анотація Описано зведення тривимірної задачі теплопровідності тонкого криволінійного шару до двовимірного аналога. Реалізація відбувається шляхом побудови відповідної варіаційної задачі і відповідним вибором незалежних просторових змінних. Доведено коректність одержаної напівдискретизованої варіаційної задачі теплопровідності. Для розв’язування її використано метод скінченних елементів. Наведено числові значення розподілу температурного поля тонкостінних конструкцій
Мова Українська
PDF формат Малець Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти