Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Єлейко Я., Бебич Ю., Базилевич І.
Назва статті Ймовірність банкрутства страхової компанії в моделі зі скінченним проміжком часу та стохастичною ставкою відсотка
Анотація Розглянуто процес ризику для страхової компанії. Виведено систему інтегро-диференційних рівнянь для умовного розподілу величини накопиченого капіталу, що допомагає розробити алгоритм для наближеного знаходження ймовірності банкрутства на скінченному проміжку часу
Мова Українська
PDF формат Єлейко Я., Бебич Ю., Базилевич І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти