Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Грицько Б., Гудзь Р., Журавчак Л.
Назва статті Моделювання розподілу температурного поля у неоднорідних середовищах за допомогою граничних, приграничних та скінченних елементів
Анотація Розглянуто змішану крайову стаціонарну задачу теплопровідності у плоскій однозв’язній області з ліпшицевим краєм при залежних від просторових координат теплофізичних характеристиках. На частинах краю області задано температуру, тепловий потік і умову конвективного теплообміну із зовнішнім середовищем за законом Ньютона. Проведено різносторонній аналіз розроблених методик комбінованого застосування методів граничних і приграничних елементів, зважених нев’язок і покрокового адаптивного уточнення розв’язку
Мова Українська
PDF формат Грицько Б., Гудзь Р., Журавчак Л. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти