Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Власюк А., Мартинюк П.
Назва статті Чисельне розв’язування задачі фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі в умовах тепло масоперенесення методом радіальних базисних функцій
Анотація Побудовано математичну модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі з урахуванням впливу тепломасоперенесення. Для чисельного розв’язування відповідної крайової задачі використано безсітковий метод радіальних базисних функцій. Проведено чисельний експеримент та аналіз одержаних наближених розв’язків
Мова Українська
PDF формат Власюк А., Мартинюк П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти