Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Венгерський П., Коковська Я.
Назва статті Один із підходів моделювання процесів руслового стоку рідини
Анотація Розглянуто підхід до моделювання стоку нестисливої рідини у псевдопризматичному руслі з вертикальною площиною симетрії. Описано умови стійкості для встановленого потоку. Введено і проаналізовано значення корективу середньої швидкості для різних видів потоків у річках. Наведено варіаційне формулювання задачі, яку розв’язували методом скінченних елементів. Результати протестовано на прикладі, що має аналітичний розв’язок, а також виконано порівняння результатів обчислень із лабораторними дослідженнями інших авторів
Мова Українська
PDF формат Венгерський П., Коковська Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти