Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Васільєв К., Сулим Г.
Назва статті Розв’язування інтегральних рівнянь задач для шаруватих середовищ із довільно орієнтованими стрічковими неоднорідностями методом колокацій
Анотація Досліджуємо один із способів розв’язування систем сингулярних інтегральних рівнянь за допомогою методу колокацій для шаруватих структур з довільно орієнтованими тонкими стрічковими неоднорідностями. Запропоновано ефективні числово-аналітичні схеми обчислення значень ядер інтегральних рівнянь
Мова Українська
PDF формат Васільєв К., Сулим Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти