Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Хапко Р., Собейко О.
Назва статті Чисельне розв’язування задачі Коші для рівняння еластостатики
Анотація Розглянуто чисельне розв’язування задачі Коші для рівняння еластостатики у плоскій двозв’язній області. Показано, як ітераційний альтернуючий метод у поєднанні з непрямим методом граничних інтегральних рівнянь може бути застосованим для отримання стійкого наближеного розв’язку задачі. Крім того, розглянуто способи врахування особливостей у ядрах отриманих інтегральних операторів, а також різні способи чисельної апроксимації
Мова Англійська
PDF формат Хапко Р., Собейко О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти