Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Шахно С., Граб С., Ярмола Г.
Назва статті Двопараметричні методи типу хорд для розв’язування нелінійних рівнянь
Анотація Запропоновано однокрокову та двокрокову модифікації методу хорд з використанням апроксимації похідної Фреше поділеними різницями. Вивчено локальну збіжність однокрокового методу у випадку, коли поділені різниці задовольняють узагальнену умову Ліпшиця. Знайдено умови та швидкість збіжності цього методу, виявлено область єдиності розв’язку задачі. Проведено порівняння запропонованих методів на тестових прикладах
Мова Українська
PDF формат Шахно С., Граб С., Ярмола Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти