Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Хіміч О., Полянко В.
Назва статті Блочно-циклічні паралельні алгоритми методу Гауса розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь з розрідженими матрицями
Анотація Досліджено прискорення блочно-циклічних паралельних алгоритмів розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь з розрідженими матрицями та їхня ефективна реалізація. Розглянуто різні схеми зберігання даних, алгоритми впорядкування елементів матриці та їхній вплив на характеристики алгоритму. Наведено результати експериментальних досліджень та їхній взаємозв’язок з теоретичними висновками щодо особливостей алгоритмів
Мова Українська
PDF формат Хіміч О., Полянко В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти