Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Сеньо П., Анісімова Н.
Назва статті Ефективний інтервальний ітераційний метод розв’язування систем нелінійних рівнянь високого порядку збіжності
Анотація Запропоновано та досліджено новий ефективний метод знаходження всіх дійсних розв’язків системи нелінійних рівнянь на заданому початковому інтервалі. Він побудований на підставі методу з праці [5] з використанням ідеї Зейделя врахування всієї нової інформації, яку отримуємо в процесі реалізації методу. Наведено умови, при реалізації яких заданий метод збігається та має високий порядок збіжності, подано рекомендації щодо практичного застосування цього методу та алгоритм його реалізації
Мова Українська
PDF формат Сеньо П., Анісімова Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти