Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Старчак М., Притула М.
Назва статті Солітонні розв’язки нелінійних динамічних систем типу Кортевега-де Фріза
Анотація Розглянуто алгоритм, який дає змогу знайти точні аналітичні розв’язки нелінійних динамічних систем у вигляді полінома від гіперболічних тангенс функцій. Цей метод детальніше проілюстровано на двох прикладах динамічних систем. У вступі коротко викладено історію виникнення та досліджень цього алгоритму. У наступних двох розділах наведено два приклади, в яких покроково викладено алгоритм розв’язування. Цей метод використовують у системах комп’ютерної алгебри: Mathematica та Maple
Мова Українська
PDF формат Старчак М., Притула М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти