Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Літинський С., Музичук Ю., Музичук А.
Назва статті Про слабкі розв’язки крайових задач для нескінченної трикутної системи еліптичних рівнянь
Анотація Введено означення слабкого розв’язку крайових задач Діріхле та Неймана для нескінченної трикутної системи еліптичних рівнянь в області з ліпшицевою межею. За допомогою спеціальної згортки послідовностей виведено аналоги формул Гріна, побудовано зображення розв’язку через об’ємний та поверхневі потенціали і отримано системи граничних інтегральних рівнянь, еквівалентні крайовим задачам. Для обох задач, з огляду на використання спеціальної згортки, інтегральні рівняння для кожного компонента розв’язку мають той самий оператор лівої частини і відрізняються лише правою частиною, куди входять компоненти з попередніми номерами.
Мова Українська
PDF формат Літинський С., Музичук Ю., Музичук А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти