Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Жук М., Кіндибалюк А., Щербина Н.
Назва статті До питання про оцінку швидкості збіжності методу Канторовича
Анотація Викладено деякі результати досліджень стосовно питання про оцінку швидкості збіжності методу Канторовича для розв’язування лінійних двовимірних задач математичної фізики для окремих випадків крайових умов. При застосуванні варіаційних методів, зокрема методу Канторовича, для розв’язування задач математичної фізики однією з головних складностей є побудова повної координатної системи функцій. Для низки задач математичної фізики оцінка швидкості збіжності методу Канторовича у разі застосування конкретних координатних функцій випливає з оцінок деяких інтегралів, які можна розглядати як енергетичні норми певних енергетичних просторів. У зв’язку з цим виникає питання про побудову найліпшого наближення функції за тою чи іншою енергетичною нормою. У випадку області спеціального вигляду за деяких умов на функцію та її частинні похідні побудовано та обґрунтовано такі наближення
Мова Українська
PDF формат Жук М., Кіндибалюк А., Щербина Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти