Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Білецький В.
Назва статті Ітераційний метод узагальненого розділення змінних для розв’язання двовимірних інтегральних рівнянь
Анотація Описано ітераційний метод узагальненого розділення змінних для двовимірних інтегральних рівнянь на прикладі інтегрального рівняння Фредгольма другого роду. Розв’язок побудовано у вигляді ряду, кожен доданок якого є добутком функцій однієї змінної. Такий підхід до розв’язання рівняння дає змогу звести задачу до ряду одновимірних задач і зменшити складність обчислень. Доведено збіжність запропонованого методу та наведено числові результати застосування методу
Мова Українська
PDF формат Білецький В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти