Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Бартіш М., Огородник Н.
Назва статті Трикроковий алгоритм мінімізації функцій на базі методу Стеффенсена
Анотація Досліджено трикроковий алгоритм розв’язування задач безумовної мінімізації, який ґрунтується на методі Стеффенсена та градієнтному методі. Доведено збіжність алгоритму, визначено швидкість збіжності. Виконано числові експерименти та зроблено висновки про ефективність запропонованого алгоритму в сенсі кількості обчислень порівняно з базовими алгоритмами
Мова Українська
PDF формат Бартіш М., Огородник Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти