Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Бартіш М., Огородник Н.
Назва статті Про один трикроковий метод розв’язування задач мінімізації
Анотація Запропоновано трикроковий алгоритм розв’язування задач безумовної мінімізації, який ґрунтується на методі лінійної інтерполяції та градієнтному методі. Досліджено збіжність алгоритму та визначено швидкість збіжності. Виконано числові експерименти та зроблено висновки про ефективність і можливість застосування запропонованого алгоритму
Мова Українська
PDF формат Бартіш М., Огородник Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти