Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Бартіш М., Ковальчук О.
Назва статті Модифікація методу Стеффенсена для розв’язування систем нелінійних рівнянь
Анотація Досліджуємо новий підхід до побудови методів розв’язування нелінійних систем. Цей метод ґрунтується на методах спуску та Стеффенсена. Досліджено швидкість збіжності. Проведено чисельні експерименти на тестових задачах
Мова Українська
PDF формат Бартіш М., Ковальчук О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти